Voorgangers Kruiskerk

Voorgangers Kruiskerk

Ds. T. (Taco) Postuma (22-02-2017 - heden)
Ds. C. (Casper) Koolsbergen (2005 - heden)

Ds. R. (Rien) Vrijhof (1991 - 24-4-2016) (emeritaat)