Sacramenten

Een sacrament is een gewijde handeling waarbij wij geloven dat God tot ons komt. Een sacrament staat tegenover gebed en offer, waarin de mens nadert tot God. Verschillende sacramenten markeren een belangrijk moment in het leven van de gelovigen.

Vanaf januari 2020 is elke derde zondag van de maand een sacramentszondag. Op deze zondag wordt het Heilig Avondmaal gevierd of worden mensen in onze gemeente gedoopt.