Privacy Policy

Opslag en bewaren van persoonsgegevens

De Koepelkerk bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan de Koepelkerk worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen inde database van de Koepelkerk voor het uitvoeren van hetgeen in op onze website is omschreven. Daarbij geef je door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

Doorgeven van persoonsgegevens

Wij (De Koepelkerk) respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. De Koepelkerk zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling.

De Koepelkerk verkoopt je gegevens niet De Koepelkerk zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op je computer. De Koepelkerk gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij De Koepelkerk geen cookies ontvangt.

Nog vragen?

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy policy van de Koepelkerk, dan kunt je contact met ons opnemen. Onze webmaster helpt je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy policy nodig mochten zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Vergaderruimte huren?

Mogelijkheid voor het huren van een of meerdere vergaderruimte Achter de Koepel.

Lees meer