Gepubliceerd op 02-09-2016

Leef! Arnhem

Leef! Arnhem gaat voor de buurten in Arnhem-west en de vorming van nieuwe gemeenschappen.

Stichting Leef! Arnhem en omstreken is een netwerkorganisatie van en voor de buurten in Arnhem-West (Burgemeesterswijk, Het Dorp, Heijenoord, Hoogkamp) en de dorpen Oosterbeek en Wolfheze. Leef! is in 2010 begonnen met het verlangen om als christenen middenin de samenleving iets te betekenen. In je directe omgeving. Om je heen kijkend en zien wie je ontmoet en doen wat op je pad komt. Zo is er afgelopen jaren van alles opgebloeid. In hele persoonlijke contacten, in kleine ontmoetingen en in een aantal regelmatige vieringen. We vinden inspiratie in God en in elkaar, werkend van onderop: vanuit de relaties die we hebben en opdoen. In die ontmoetingen zit telkens weer verrassing en een leerervaring. Het delen van je leven met elkaar, het kijken waar ieders gaven en verlangen liggen – hier gebeurt wat! We zien hier iets van Gods Koninkrijk in opbloeien en beschouwen het als een kadootje om dat te mogen meemaken en daaraan te mogen meewerken. Wij geloven dat Jezus Christus in alle eenvoud van deze relaties werkt en ter sprake komt in zijn daad en woord.

Dorp en buurt
In Het Dorp leveren we een bijdrage aan het vrijwilligerswerk, maken praatjes en voeren serieuze gesprekken over het leven. Elke eerste zondagmiddag van de maand is er een laagdrempelige viering in het KKC in Het Dorp. Er is ruimte voor ontmoeting, bezinning en een heerlijke maaltijd. We ontdekken een verlangen naar verbinding en naar zingeving. Naar aanleiding hiervan worden gesprekken op individuele basis gevoerd, soms tijdens de bijeenkomst, vaak in de week er na. Ook in Het Dorp is er een wekelijkse ‘open huiskamer’. Een plek waar je zo naar binnen kunt rollen of lopen: voor een bakkie en een babbel, voor dorpsbewoners en bewoners uit de omliggende wijken, voor elkaar en met elkaar.

Leren & delen, eten & bidden
Op de Hoogkamp organiseren we sinds een aantal jaar LEV-bijeenkomsten. LEV = Leren, Eten en Vieren. Maandelijks komt een groep van zo’n 10 mensen bij elkaar om samen te eten, daarna aan de hand van een gelezen hoofdstuk uit een inspirerend boek te praten en af te sluiten met een korte christelijke viering. Voor bewoners van de Burgemeesterswijk en de Hoogkamp hebben we eens in de maand een brunchbijeenkomst op zondagmiddag. Samen eten en delen wat er vanuit ons leven ter tafel komt. De week beginnen we met het Goedemorgengebed op maandag in de voormalige Heilig Hartkerk.

Meer info
Achtergronden, locaties, tijden: www.leef-arnhem.nl
Contact: Jan Martin Berghuis, janmartin@leef-arnhem.nl, of: Wim Bos, wim@leef-arnhem.nl
Website Leef! Arnhem

Leef! is afhankelijk van vrijwillige bijdragen van mensen die dit werk in de wijken en dorpen een warm hart toe dragen. Uw giften zijn van harte welkom: NL94 RABO 0159 5399 86 t.n.v. Stichting Leef! Arnhem en omstreken.