Datum: 15-10-2017

Vroege ochtenddienst 15 oktober

Voorganger: ds Cornelis Hamstra

Locatie: Koepelkerk

Welkom om 9 uur. Na de dienst koffie/thee in omloop.

Thema: Psalm 24, de schepping.
Kinderbijbelklas groep 1-3

Collecte:
1) Zending
2) Kerk

 25 Apr

29 Apr

29 Apr

29 Apr

12 May

19 May

09 Jun