Gepubliceerd op 05-05-2017

Het Leerhuis - Leven onder de zon

Het Leerhuis - door leren God eren - Een nieuwe cursus op de woensdagen 14, 21 en 28 juni.

De prikkelende lessen van Prediker: 'Leven onder de zon'.

'Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt, en vastgesteld dat het niet meer is dan lucht en najagen van wind.' (Prediker 1:14)

'Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten.' (Prediker 2:12)

Hierboven staan twee teksten uit het bijbelboek Prediker. Teksten die je aan het denken zetten. Misschien wordt je er boos van of verdrietig. Misschien roept het bij jou herkenning op en een gevoel van begrepen te worden. Prediker zet je aan het denken en roept veel emoties op.

In de (hopelijk) zonnige maand juni willen wij met elkaar nadenken over ‘leven onder de zon.’ Onze leermeester zal ‘Prediker’ zijn. Een bijzonder bijbelboek. De ene lezer kan er niets mee omdat het onbegrijpelijk en zwartgallig is. Voor de ander is het zijn favoriete bijbelboek omdat het zo aansprekend en herkenbaar is. Kortom: de moeite waard om te bestuderen en te bespreken met elkaar.

Want Prediker heeft veel te zeggen en veel te vragen. Hij heeft veel scherps te zeggen over: geld, plezier, werk, controle, wijsheid en relaties.

Hij heeft ook veel te vragen aan jou. Soms vervelend veel te vragen. Hij vraagt door: waarom werk je zo hard? Hoe belangrijk is genieten voor jou? Wat hoop je te vinden in je relatie? Wat herinneren de mensen zich van jou als je gestorven bent? Om maar een paar vragen te noemen.

In de cursus willen we met elkaar leren van Prediker. Op de drie avonden zal er ruimte zijn voor informatie-overdracht door de cursusleider en voor onderling gesprek over het bijbelboek.

De avonden: 14, 21 en 28 juni 2017. Aanvang 20:00 uur in het Kruispunt van de Kruiskerk.

Huiswerk voor 14 juni: lezen bijbelboek Prediker. Dit vlot doorlezen van het bijbelboek is noodzakelijk en wenselijk als beginpunt van de cursus.

Veel succes en plezier met leven onder de zon.

Geef je voor 7 juni op via leerhuis@kruiskerk-arnhem.nl.
Telefonisch aanmelden kan ook via Aike Hilvers (026-4432002).

De kosten bedragen € 5 per deelnemer per cursus, ter dekking van de onkosten.