Gepubliceerd op 18-12-2020

Doe mee aan de Arnhemse Week van gebed voor eenheid #blijfinmijnliefde

Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. In Arnhem zullen we DV in de week van 17 t/m 24 januari 2021 hieraan opnieuw meedoen. Verspreid over 8 dagen zullen 14 kerken invulling geven aan momenten van gebed en u kunt regelmatig online hieraan deelnemen.

#blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

Wilt u overwegen om juist in deze week eens aan te sluiten bij (of af te stemmen op) een kerk waar u normaal gesproken niet naartoe gaat? In het kader van de eenheid, bevelen we dat natuurlijk van harte aan! Voorbereidingen worden getroffen om een groot deel van de gebedsuren en vieringen online mee te kunnen maken. Dat zal bereikbaar zijn via de website: www.weekvangebedarnhem.nl

Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Zo hopen we ook bij onze bijeenkomsten concreet stil te staan bij de zorgen en noden van onszelf en onze mede-Arnhemmers.

Thema

Het thema #blijfinmijnliefde verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 15. Hij zegt daar tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt. Per dag in de Week van gebed zal een gedeelte van Johannes 15 centraal staan, zo is de week onderverdeeld in deelthema’s.

14 Gebedsuren

Gegeven de huidige situatie doen we ons best om het in goede banen te leiden. Het is elk jaar weer heel bijzonder wat er in beweging komt. Voor de week van 17 tot 24 januari 2021 zijn er maar liefst 14 vieringen en gebedsmomenten in voorbereiding. De geplande bijeenkomsten zijn te vinden op:

www.weekvangebedarnhem.nl

We zijn dankbaar voor alle toezeggingen van kerken. Er zijn meer kerken in Arnhem dan in het weekschema passen. We hopen natuurlijk dat veel Arnhemse christenen meedoen. Voelt u zich vooral ook welkom als uw eigen kerkelijke gemeenschap dit jaar niet in het schema voorkomt! Voor sommige avonden moesten we keuzes maken, waarbij we zo goed mogelijk recht hebben willen doen aan de breedte van het kerkelijk spectrum.

Online meedoen

Via livestreaming op internet kan naar verwachting aan een groot deel van de bijeenkomsten meegedaan worden. Hoe fijn is het dat we in deze tijd zulke technische mogelijkheden ter beschikking hebben!

Sommige gebedsuren zullen naar verwachting alleen online te volgen zijn. Op andere plekken zijn er dan misschien ook weer mogelijkheden om bezoekers te ontvangen en in een aantal gevallen zal daarvoor dan aanmelden noodzakelijk zijn. Kerken en kerkbesturen maken hun mind op en via de site zal de laatste info over deze dingen steeds gedeeld worden. Voor livestream, adressen, eventueel aanmelden en de laatste updates is het raadzaam de site in januari in de gaten te houden.

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt landelijk voorbereid door MissieNederland en de Raad van Kerken. www.weekvangebed.nl. In Arnhem nemen individuele kerken, aangesloten bij Raad van kerken of Hart voor Arnhem, de organisatie en verantwoordelijkheid voor het gebedsmoment op de eigen locatie.

De voorbereiding is in handen van Johannes Kon (voorzitter Raad van kerken) en Wim Bos (stadswerker Koepelkerk). De technische ondersteuning via website en livestreaming wordt op een geweldige manier verzorgd door Levien Boes (Hemelsbreed) en Henri van Raalte (Buurtkerk Geitenkamp).

We zien uit naar weer een fijne Week van gebed! Zet u de data vast in de agenda’s?

Hartelijke groet,

Johannes Kon & Wim Bos

info@weekvangebedarnhem.nl