Gepubliceerd op 19-02-2019

40 dagen Taizégebeden in Arnhem

De 40-dagen-tijd is een tijd om te bezinnen en samen te bidden. Hoe ziet die tijd eruit? Misschien dit jaar voor u of jou wel heel bijzonder: …samen met jongeren uit Taizé?!

Eenzaamheid en jongeren

De Arnhemse kerken zullen samen optrekken in een project om te bidden voor de jongeren om ons heen. Speciaal zal er gebed zijn voor het groeiend aantal eenzame jongeren in onze stad en regio. Vier jongeren uit Taizé komen de kerken ondersteunen door een tijdelijke Taizé-community in Arnhem te vormen, vrijwilligerswerk te doen in de stad en de avondgebeden te leiden. We zullen hen in deze periode welkom heten in de avondgebeden die rouleren over de diverse kerkgebouwen.

Avondgebeden

Mensen vanuit verschillende kerken in Arnhem kunnen de avondgebeden bezoeken, in de periode van 6 maart t/m 20 april, elke avond van 19:00-20:00 uur. Van zondag 24 maart t/m woensdag 27 maart houden we dit in de Koepelkerk. Voor de overige locaties verwijzen we naar de website: https://taizeinarnhem.wordpress.com/

Samen één

U bent van harte uitgenodigd om de avondgebeden mee te maken. We doen als Koepelkerk hier graag aan mee en hopen dat deze 40-dagen-tijd ons als kerken zal verbinden en we samen gehoor kunnen geven aan het verlangen van Jezus dat wij één zullen zijn. Verbonden in Hem en met elkaar – voor de jongeren van Arnhem! Samen één. Tegen eenzaamheid.

Graag tot ziens!

De gezamenlijke kerken van Arnhem, het Stadsklooster, Youth for Christ en de Raad van Kerken

Voor vragen of opmerkingen: wim.bos@koepelkerk.nl of quintijn.tempelman@koepelkerk.nl