Kringen

De kringen vormen de basis van de gemeente. We willen graag een eenvoudig gemeenteopbouw model en een simpele transparante structuur. Het hart van de gemeente zijn de kringen (veelal synchroon aan de wijk-indeling) en de wekelijkse samenkomsten op zondag. In die feestelijke en voor iedereen toegankelijk en aansprekende samenkomsten willen we graag Gods naam groot maken. We willen door de diensten en de kringen Christus steeds beter leren kennen.

Doelstellingen kringen

In die kringen zijn 4 dingen belangrijk: bijbelstudie, gebed, zorgen voor elkaar en gastvrijheid (missionaire kring). Vanuit de kring hebben we aandacht voor allen die in de omgeving waar de kring actief is wonen en die er niet kunnen of willen zijn. De bedoeling is dat nieuwe leden en mensen die tot geloof komen via een traject uiteindelijk hun plek vinden in de kring en daar ook opgevangen en verder geholpen worden.

Werkwijze kringen

De meeste kringen komen eens in de twee weken bij elkaar. Iedere kring maakt een eigen proces door en we willen niet teveel dingen voorschrijven maar ruimte bieden voor spontane groei. Sommige kringen hebben een vaste leider. Andere kringen worden bij toerbeurt door verschillend mensen geleid. Ieder jaar is er ten minste twee keer per jaar toerusting voor in de kring actieve mensen. De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor het stimuleren van het kringenwerk.

Meedraaien in een kring?

Vraag dit dan aan één van onze voorgangers. Zij weten welke kringen draaien en wie de contactpersonen zijn.

Vergaderruimte huren?

Mogelijkheid voor het huren van een of meerdere vergaderruimte Achter de Koepel.

Lees meer