Kerkelijke bijdragen en giften

Als u lid bent van onze kerk verwachten wij een kerkelijke bijdrage van u. Deze bijdrage is ter dekking van de kosten die wij als kerk maken. Denk hierbij aan de twee predikanten, de koster, het onderhoud van de Koepelkerk en de vele activiteiten die plaatsvinden.
De Commissie van Beheer geeft de voorkeur aan bijdragen in maandelijkse termijnen. Uiteraard is het ook mogelijk om betalingen per kwartaal of per jaar te doen. Giften zijn in principe aftrekbaar voor uw aangifte inkomstenbelasting. De Koepelkerk valt onder de ANBI Groepsbeschikking van de Gereformeerde Kerken. Zie website GKV Nederland.

Er zijn diverse manieren om uw kerkelijke bijdrage en/of (extra) gift te doen:

Automatische incasso

Uw bijdrage kunt u doen via een automatische incasso, deze wordt dan periodiek afgeboekt van uw rekening. U machtigt hiervoor de penningmeester van de Koepelkerk om een door u zelf gekozen bedrag periodiek te laten afschrijven van uw rekening. U kunt hiervoor het formulier ‘Toezeggingsformulier voor giften en kerkelijke bijdrage’ gebruiken. Raadpleeg eerst de richtlijnentabel

Zelf overmaken

U kunt zelf periodiek uw bijdragen over maken naar IBAN NL13INGB0001945606 t.n.v. ‘de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Arnhem`. Met online bankieren kunt u heel eenvoudig ook een periodieke overschrijving instellen. Als u niet kunt vinden hoe dit moet neem dan contact op met uw bank. 

Periodieke schenking

U kunt uw kerkelijke bijdrage ook doen via een periodieke gift. De voordelen zijn:

  • Het gehele bedrag van de schenking is volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. 
  • Ook bedragen die kleiner zijn dan 1% van uw jaarinkomen (en normaal niet aftrekbaar zijn) zijn op deze wijze wel fiscaal aftrekbaar. Tevens telt een periodieke schenking niet mee met het maximaal aftrekbaar bedrag van 10% van uw jaarinkomen.
  • De fiscus betaalt tot 52% mee aan de schenking.
  • De kerk is voor een periode van minimaal vijf jaar verzekerd van uw steun.
  • U kunt de kerk meer schenken zonder dat het u meer kost. 

De gift is fiscaal aftrekbaar via een eenvoudige schenkingsovereenkomst die te downloaden is op belastingdienst.nl. U vult dit formulier, samen met de penningmeester, in. Zowel u als de kerk bewaart de overeenkomst om het te kunnen laten zien als de Belastingdienst daarom vraagt. Als u toch via een notariële akte wilt schenken kunt u dit gemakkelijk en zonder kosten zelf regelen via schenken.nlVoor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@koepelkerkarnhem.nl

Collectebonnen

Tijdens de samenkomsten wordt meestal gecollecteerd voor verschillende doelen. Over het algemeen worden kleine beragen via de collectezak geschonken. Het is ook mogelijk collectebonnen aan te vragen. Het aankoopbedrag van de collectebonnen mag als aftrekpost worden ingevoerd bij de belastingaangifte. Lees hier meer over hoe het systeem van collectebonnen werkt (enkel voor leden toegankelijk, dus eerst inloggen in Mijn Koepel).

Vergaderruimte huren?

Mogelijkheid voor het huren van een of meerdere vergaderruimte Achter de Koepel.

Lees meer