Gepubliceerd op 23-04-2015

Belong

‘ Ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen
 en doopt hen in de naam van de Vader en de zoon en de Heilige Geest
en leert hen onderhouden alles wat ik u bevolen heb’.

 

(tekst van Mattheus 28, bordje boven de preekstoel van de Koepelkerk)


Missie van onze gemeente

De missie van onze gemeente is afgeleid uit wat de Bijbel zegt over het doel van de gemeente en is als volgt samengevat: Uit genade God groot maken, Jezus volgen en verkondigen.

daarmee zeggen we: Wij mogen Jezus Christus volgen en alles van Hem verwachten! Wij mogen een biddende gemeente zijn, levend uit genade. Wij mogen Gods naam groot maken door mensen te vertellen van Jezus Christus en te leiden tot Hem, elkaar op te bouwen in geloof en naar elkaar en anderen om te zien.

Kiezen voor Jezus!

Als mensen kiezen voor Jezus mogen we er van uit gaan dat De Geest van God in hen gaat werken en dat ook hun gedrag meer en meer zal veranderen. De Geest van God vernieuwt mensen en Jezus is de bron van leven! Van Jezus kunnen we leren dat gezien worden en aanvaarding (belong) mensen verandert (behave) en tot geloof (believe) brengt.

Wanneer hoor je erbij en wat is dat?

Onze gemeente heeft gemeenteleden en daaromheen voelt een brede groep zich op een of andere manier verbonden bij onze gemeente. Veel mensen bezoeken de diensten en heel veel mensen volgen de diensten online. Elke zondag mogen wij bezoekers van de kerkdiensten verwelkomen die te gast zijn bij onze kerk. Ook op de clubs en in de kringen draaien veel mensen mee die (nog) geen lid zijn van onze kerk. Wij mogen in Arnhem elkaar helpen om discipel van Jezus te worden.

Vragen rondom lidmaatschap

De kerk is het lichaam van Christus en iedereen die gelooft dat Jezus Christus de zoon van God is en Redder en Heer is, mag bij dat lichaam horen. Lid worden van de gemeente gebeurt doordat het Kerkelijk Bureau je inschrijft in de Kerkelijke Leden Administratie (KLA). Lidmaatschap aanvragen kan via de ouderlingen van de kerk. Wij maken onderscheid tussen doopleden en belijdende leden. Aan lidmaatschap zijn bepaalde verantwoordelijkheden verbonden. Vind je het nog te vroeg om lid te worden van de Koepelkerk? Geef je dan op als Vriend van de Koepelkerk (voorheen gastlid). Als Vriend van de Koepelkerk wordt je op de hoogte gehouden van het gemeenteleven maar er wordt geen vaste bijdrage van je verwacht op financieel gebied of in het vrijwilligerswerk in de gemeente.

Vragen rondom belijdenis doen

Zowel kinderen als volwassenen horen bij dat lichaam.  Kinderen zijn in hun ouders geheiligd. In de gereformeerde kerken is het de gewoonte om op een bepaald moment in je leven belijdenis af te leggen van je geloof. Vanaf dat moment ben je lid in volle rechten en plichten. Belijdenis doen is ja zeggen tegen Jezus Christus en ja zeggen tegen de kerk. Belijdenis doen is publiek getuigen van je geloof en bekering. Van bekering en belijdenis doen gaat veel kracht uit!