Gepubliceerd op 23-04-2015

Believe

Vragen rondom het geloof

Geloven. Een aanname dat het heelal door een hogere macht is gemaakt? Dat bergen, dieren, mensen en planten door iemand gemaakt moeten zijn? Geloven betekent voor veel mensen veel meer. Ze zijn er zeker van dat God bestaat. En dat Hij zomaar in jouw leven kan inbreken. Wij geloven dat alles kan. Dat God almachtig is en dat Hij echt van jou houdt. Door de eeuwen heen hebben mensen onder woorden gebracht wat dit geloof inhoudt.

Onze kerk is een gereformeerde kerk. Gereformeerd vrijgemaakt. Daarnaast zijn er in de regio Arnhem-Nijmegen tal van andere kerken, huisgemeenten en andere religieuze groepen en organisaties. Als gereformeerde kerk vrijgemaakt zijn wij lid van een landelijk verband van kerken die de leer van de Bijbel hebben samengevat in een aantal belijdenisgeschriften. Vaak denken mensen dat wij hierdoor precies denken te weten hoe de wereld gemaakt is en dat wij overal een antwoord op hebben. Wij geloven dat wij mogen vertrouwen op onze Vader in de Hemel. Hij leert ons hoe wij als mens mogen leven in deze wereld. Maar God zelf is voor ons net zo goed onzichtbaar als voor ieder ander mens. Overal antwoord op? Nee, zo werkt dat niet!

 

Meer informatie over kerk en geloven
www.gkv.nl |
 

Geloofsgroei in degemeente

Vanuit onze missie; Uit genade God groot maken, Jezus volgen en verkondigen, willen we veel aandacht besteden aan geloofsgroei. Voor hen die reeds bij de gemeente horen en voor hen die Jezus willen gaan volgen. In onze gemeente proberen we zo iedereen te helpen om een volgeling van Jezus te worden en om zijn of haar plekje te vinden in het koninkrijk van God.

 

De kringen vormen ook hiervan een belangrijk centrum. We hopen dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan een kring bij hen in de buurt. Het doel van de kringen is: samen bidden, samen Bijbelstudie, samen zorgen voor elkaar en samen een zoutend zout zijn in de buurt.

Leidend naar de kringen en ondersteunend aan de kringen zou je kunnen zeggen dat er drie groeilijnen zijn in de gemeente. Een lijn voor de kinderen en jongeren van de gemeente, een lijn voor mensen die Jezus Christus nog niet kennen en een lijn voor doelgroepen (echtparen, ouders, werkenden, ….) waarin meer specifieke toerusting wordt geboden dan in de kringen. Al deze groeilijnen zijn er op gericht om mensen te helpen om trouwe volgelingen van Jezus te worden en om te groeien in geloof.
 

Vragen rondom twijfel

Veel mensen worstelen met geloof en twijfel. Ik geloof wel maar vaak denk ik: ‘Is het wel echt waar allemaal?’; en: ‘Is God echt persoonlijk bij mij betrokken?’ Goed om over zulke vragen na te denken! Twijfel en geloof; soms lijken ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zit je vast in een redenering van geloof en twijfel? Wordt je onzeker van het evangelie en helpt het je niet echt? Er zijn meer mensen die worstelen met hun twijfelgevoelens of redeneringen. Goed om vooral ook je twijfel met anderen te delen!