Gepubliceerd op 23-04-2015

Behave

Vragen rondom erbij horen

Wanneer hoor je erbij? Dat lijkt zo’n gemakkelijke vraag. God wil jou aanvaarden. Ondanks je tekortkomingen, je zonden en je gebreken. Sinds jaar en dag hebben vooral homo’s in de kerk ervaren dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is.
 

Vragen rondom huwelijk en samenwonen

Het huwelijk is een gave en een instelling van God! En wat is het fijn op Gods manier samen te leven. Een uniek verbond tussen man en vrouw. In de Bijbel wordt deze relatie vergeleken met de verhouding tussen Jezus en de gemeente. De Koepelkerk is een groot voorstander van deze huwelijkse manier van samenleven. Mensen die samenwonen willen wij graag onderwijzen en helpen om de keuze voor het huwelijk te maken. Soms is het moeilijk om voor het huwelijk te kiezen. Soms durf je het gewoon niet aan maar het kan ook dat je een trauma hebt opgelopen door wat je hebt meegemaakt bij je ouders of in een vorig huwelijk van jezelf. De kerkenraad weegt steeds weer zorgvuldig af hoe in individuele situaties moet worden omgegaan met wat er speelt. Keuzes maken is niet altijd gemakkelijk hierin. Het huwelijk is in de Nederlandse samenleving geen vanzelfsprekendheid. En eigenlijk is dat maar goed ook. God vraagt van ons om vooral liefdevol met elkaar om te gaan. Laten wij daarom vooral proberen zelf een goed voorbeeld te zijn van de relatie tussen Jezus en de gemeente. En daarin mag Jezus altijd centraal staan.
 

Homo’s

Homofilie is geen onderwerp waar je zomaar even je mening over vormt. Enkele Bijbelse teksten veroordelen tegennatuurlijke omgang en relaties.  Het woordje tegen-natuur geeft aan dat het tegen de natuur en tegen de door God bedoelde orde ingaat. Kun je dit een-op-een van toepassing verklaren op homofiele relaties? Veel mensen menen dat dit zo is. Ook leren we in de Bijbel dat de schepping (lees: natuur) sterk is aangetast door de zonde en dat we moeten leren leven met gebrokenheid. Er is bij ons veel verlegenheid over dit onderwerp en het doet ons beseffen hoe klein we zijn en dat het dwingt ons om dicht bij God te blijven. Hoe wij omgaan met homo’s kunnen we alleen maar leren van Jezus. Zijn omgang met mensen die zich vaak in een hoek gedrukt voelen. Daarbij is van belang om te beseffen dat het goed omgaan met seksualiteit een grote uitdaging is voor zowel hetero’s als homo’s. Daarbij is het zo dat wij als kerk geen relaties hoeven goed te keuren om dit te gebruiken om lidmaatschap toe te kennen of in te trekken. De kerk is een plaats waar je je veilig mag voelen en waar je binnen je kring je gevoelens mag delen met je broers en zussen in de wijk waar je woont. Meer informatie: www.contrario.nl

Marriage Course

Regelmatig wordt de Marriage Course in deze gemeente georganiseerd.Dit is een huwelijkscursus van 8 avonden, waarbij je als stel investeert in je relatie. Elke avond heeft een eigen thema, waar inleidingen over gehouden worden en waar je ter plekke samen oefeningen over maakt in je werkboekje.

Contact Marriage Course | www.marriagecourse.nl