Mission

De Koepelkerk is een GKv gemeente. De GKv gemeenten in Nederland hebben een aantal zaken geregeld als het om mission gaat. De Generale Synode van de GKv te Ede  heeft samen met de Zendende Instanties van de GKv kerken een algemeen beleidsplan vastgesteld in een vergadering op 5 oktober 2013.

Van zending naar mission

Omdat de wereld en vormen wel veranderen en dat invloed heeft op het overkomen van de onveranderlijke boodschap van redding in Jezus Christus, zoekt de GKv Mission naar nieuwe manieren om deze boodschap te verkondigen en te laten zien. aansluiten bij wat er al is en verder gaan met gegroeide inzichten in een veranderende wereld.’ De term zending heeft een aantal nadelen. Daarom vervangen we de term ‘zending’ door de term ‘mission’, die deze negatieve connotatie veel minder heeft en meer en meer ingang vindt in gereformeerde kringen in Nederland. 

Doel van mission

Het doel van mission is dat mensen bekend gemaakt worden met het Woord van God. Dat gebeurt door middel van woord en daad. Dit kan op verschillenden manieren, maar voorop staat dat:
Het gaat om de eer van God. De grootheid van de Heer mag gehoord en gezien worden in ons missionair kerk-zijn.
De werkwijze er op gericht moet zijn dat de naaste zoveel mogelijk bereikt wordt met het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad, zodat hij ook God zal eren. 

GKv Mission en particuliere initiatieven

In de Koepelkerk zijn we via GKv Mission verbonden aan diverse missionprojecten in de Ukraine. Daarnaast worden vanuit onze gemeente veel Particuliere Initiatieven genoomen. Voorbeelden particuliere initiatieven zijn de Jerome Damey Foundation, H.O.P.E. voor South Africa en African Mission.
 

Contact Koepelkerk Mission

Jaco van Maaren | jacovanmaaren@gmail.com | (06) 504 564 72