Gepubliceerd op 03-04-2015

God de Zoon - Jezus Christus

De volmaakte mens. God en mens in één Persoon. Jezus Christus, onze Here, staat centraal in ons geloofsleven.

Wij geloven in God de Zoon. Zijn Naam is Jezus en Hij is de eniggeboren Zoon van God. Jezus staat centraal in onze geloofsbeleving. Jezus is de door God in het Oude Testament bij monde van de profeten beloofde messias.  Jezus verlost mensen van hun zonden en Jezus herstelt de harmonie tussen God en mensen, die verbroken was als gevolg van de zondeval van de eerste mensen in het paradijs. 

Christelijke feestdagen

Jezus heeft de geschiedenis van de mensheid veranderd. Wij vieren een groot aantal feestdagen waarin we Jezus herdenken. Denk aan de geboorte van Jezus (Kerstmis), de dood van Jezus (Goede Vrijdag), de opwekking uit de dood van Jezus (Pasen), de hemelvaart van Jezus (Hemelvaartsdag), het neerdalen van de Heilige Geest op zijn discipelen (Pinksteren) en de terugkeer (de Wederkomst).