Gepubliceerd op 21-04-2015

God de Vader - de Schepper

God de Vader. De Schepper en onderhouder van alle dingen. Je mag Hem altijd om raad vragen en Hij is er altijd voor jou!

God de Vader is de oorsprong van het leven. God is de Schepper van alle dingen en ook van ons mensen. WIj geloven dat God de aarde heeft gemaakt en dat Hij alle dingen regeert. God heeft ons mensen gemaakt naar Zijn beeld. Wij mogen geloven als een kind. Zoals een kind weet dat God de bloemen heeft gemaakt; zo geloven wij! 

Schepping of evolutie

Wij geloven dat God ons mensen naar Zijn beeld heeft gemaakt. Geloven wij dan niet in de evolutie of in de wetenschap? Staan de mensen van de Koepelkerk niet met beide benen op de grond? Ja hoor. Zeker staan wij met beide benen op de grond. Geloof is niet wazig en het is meer dan een gevoel. Wij geloven dat God Zichzelf allereerst bekend maakt in de schepping (de natuur / het leven). Daarnaast maakt Hij Zichzelf nog meer bekend via de Bijbel. De Bijbel is een prachtig boek waarvan wij geloven dat alles wat er in staat de hele en echte waarheid is. Maar de Bijbel is geen antwoordenboek op wetenschapsvragen!

Onze Vader

God de Vader is ook echt een vader. Je mag Hem altijd om raad vragen. Hij wil geen concurrentie. Je hebt maar één vader! En als je het verprutst in je leven? Hij is voor je en naast je en achter je en Hij omgeeft je van alle kanten! Hij kan zo barmhartig zijn vanwege de zoen- en kruisdood van Zijn Zoon; onze Here Jezus Christus!