Gepubliceerd op 10-03-2015

De Heilige Geest

De Heilige Geest is de Derde Persoon van de Drie-enige God waar wij in geloven. De Heilige Geest is de Pleitbezorger bij Onze Vader.

De Heilige Geest is de Derde Persoon van de Drie-enige God waar wij in geloven. De Heilige Geest is de Pleitbezorger bij Onze Vader. De Heilige Geest is uitgestort met Pinksteren. Hij bestuurt ons mensen. Zonder Zijn wil zouden wij niets kunnen doen.