Geloofsbelijdenis

In de hemel is de Heer. Zijn macht is overal. Dit is voor ons heel zeker. De zekerheden van het geloof zijn de geschiedenis door de mensen van de kerk samengevat in verschillende geloofsbelijdenissen. Die belijdenissen zijn als documenten in de eerste plaats een service aan de kerken. Hierbij een overzicht van de belijdenissen die in onze kerk worden gebruikt:

  • Apostolische Geloofsbelijdenis
  • Geloofsbelijdenis van Nicea
  • Geloofsbelijdenis van Athanasius
  • Nederlandse Geloofsbelijdenis
  • Heidelbergse Catechismus
  • Dordtse Leerregels

Vergaderruimte huren?

Mogelijkheid voor het huren van een of meerdere vergaderruimte Achter de Koepel.

Lees meer