Bidden

Gebed aanvragen

Via deze link kun je gebedspunten aandragen voor de zondagse voorbeden.
Of stuur een e-mail naar gebedsteam@koepelkerk.nl

Gebedsteam

Jezus beval het bidden in de binnenkamer aan, maar ook het samen bidden in Zijn naam. Als gebedsteam willen we het gemeenschappelijk gebed helpen vormgeven. Dat doen we doordat we in de ochtenddiensten beurtelings de voorbeden doen en na afloop van die diensten ministrygebed aanbieden. Ook bezinnen we ons op de plaats van gebed binnen het gemeenteleven. Verder organiseren we bijeenkomsten die op groei van het gebedsleven gericht zijn. Zo ontstaat er hopelijk een ‘cultuur van gebed’ in de Koepelkerk.

We verlangen ernaar dat Gods wil geschiedt op onze gebeden: herstel van relaties, genezingen, bevrijdingen, wijze beslissingen, vervulling met de Heilige Geest, gerechtigheid en nog zoveel meer zaken van het Koninkrijk. We zijn geen experts. Ook wij weten vaak niet wat we moeten bidden en leren gaandeweg. Gelukkig bidt de heilige Geest zelf voor ons, beter dan een mens het ooit zou kunnen. Zo smeekt hij God om ons te helpen (Romeinen 8:26).  

Contact

Mocht je ons persoonlijk willen spreken, wil je jezelf bijvoorbeeld aanmelden voor deelname aan het gebedsteam: loop dan na de kerkdienst even naar voren en spreek ons gerust even aan!

Als je punten, vragen of ideeën voor gebed binnen de gemeente hebt e-mail deze dan naar: gebedsteam@koepelkerk.nl