Bidden

Jezus beval het bidden in de binnenkamer aan, maar ook het samen bidden in Zijn naam. Als gebedsteam willen we het gemeenschappelijk gebed helpen vormgeven. Dat doen we door voorbede te doen tijdens en na de kerkdienst, door te overleggen met de kerkenraad en door ons regelmatig te bezinnen op de plaats van het gebed in onze gemeente. Wij hopen dat gemeenteleden steeds vrijmoediger om voorbede zullen vragen. Ook willen we graag dat genezing op gebed eerder regel dan uitzondering wordt en dat onze gebeden steeds meer overeenstemmen met Gods wil.

We zijn geen experts. Ook wij weten vaak niet wat we moeten bidden. Gelukkig bidt de heilige Geest zelf voor ons, beter dan een mens het ooit zou kunnen. Zo smeekt hij God om ons te helpen (Romeinen 8:26).  

Contact gebedsteam Koepelkerk

Maar als u punten, vragen of ideeën voor gebed binnen de gemeente hebt, neem dan contact op met een van de teamleden: 

Paula Andringa, Ikenius Antuma, Marian Bouwman, André de Gelder, Peter de Graaf, Anje van der Lugt, Harm Poutsma, Femmy Sietsma, Toos Vonk.
 

Contact

E-mail: gebedsteam@koepelkerkarnhem.nl

 

 

Vergaderruimte huren?

Mogelijkheid voor het huren van een of meerdere vergaderruimte Achter de Koepel.

Lees meer