Gebed voor de stad

Bidden voor de stad: gebedskalender

De gebedskalender is een initiatief van onze stadswerker Wim Bos, opgezet met het Stadsklooster en het Pioniersnetwerk. De gebedskalender wordt maandelijks digitaal verspreid en bevat steeds per week een onderwerp om voor te bidden. Diverse kerken en particuliere gelovigen hebben zich hier intussen al voor aangemeld. Ook in de diensten van de Koepelkerk zullen we aan de hand van de gebedskalender danken en bidden voor de inwoners van stad en regio.

Bidt u en bidden jullie mee?

Op verschillende plaatsen en momenten wordt er gebeden in en voor Arnhem en omliggende plaatsen. Dat is een goede zaak. Gebed vindt plaats in gezinnen, gebedskringen en kerkdiensten. Met de gebedskalender willen we hieraan graag ondersteunend zijn en gericht gebed voor stad- en streekgenoten stimuleren.

Als je je aanmeldt (kalender@stadsgebedarnhem.nl) voor het stadsgebed gaan we ervan uit dat jij, je gezin, je gebedsgroep of je kring, betrokken meebidt. We zetten je dan op de mailinglijst. Eens per maand ontvang je van ons een e-mail met de gebedspunten voor de komende periode. Wekelijks zal een onderwerp centraal staan. Voel je vrij om de gebedsonderwerpen te delen met bidders om je heen.

Wim Bos (Stadswerker Koepelkerk) | Marieke Meijer-Bernard (Stadsklooster Arnhem) | Salvo D’Agata (Pioniersgemeente Dynamis) | kalender@stadsgebedarnhem.nl

Gebedskalenders vorig jaar

Gebedskalenders juli - december 2020

Naar gebedskalenders vanaf juli 2020