Technische
ondersteuning | TOED

Het TOED-team (Technische Ondersteuning EreDienst) verzorgt de ondersteuning van erediensten d.m.v. beeld en geluid. Mededelingen voor de eredienst dienen tenminste vijf dagen voor de dienst aangeleverd te worden.

Het TOED-team kan in overleg ook worden ingezet bij een trouwdienst, bijzondere gelegenheden van derden of nevenactiviteiten, als concerten, optredens, etc. (minimaal drie weken van tevoren hierover contact opnemen met het team). Een eventuele orde van een niet-reguliere dienst moet minimaal een week van tevoren gemaild zijn.

Contact TOED-Team

Rolf van de Burgt | 026 361 86 70 | toed@koepelkerk.nl