Bestuur en commissies

De kerkraad heeft de leiding over de gemeente gekregen met het doel om dienstbaar te zijn aan de gemeenteleden. De kerkraad bestaat uit twee gedeelten. Het Bestuursteam en de Pastrale/diaconale raad. Als geheel komt de kerkenraad een paar keer per jaar bij elkaar voor hoofdlijn en bezinning. Het praktische werk gebeurt in het Bestuursteam en de Pastorale/diaconale raad.

Bestuursteam

Het Bestuursteam bestaat uit twee predikanten en enkele taakveldouderlingen. Het Bestuursteam is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en het functioneren van de taakvelden, waaronder ook alle commissies, werkgroepen en functies in de gemeente vallen. De manier waarop we weillen leiding geven hebbben we verwoord in onze visie op leidinggeven.

Pastorale/diaconale raad

De Pastoraat/diaconaat bestaat uit wijkouderlingen, twee diakenen en één predikant. Zij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de gemeenschap. Dit gaat om het stimuleren van groei in discipelschap (leerling zijn van Jezus), via diverse vormen van kringen en vorming. En om het toezien dat het onderling omzien (pastoraat en diaconaat) goed functioneert. Om dit praktisch vorm te geven is de gemeente ingedeeld in wijken. Daarbinnen kan ontmoeting, geloofsgroei en onderlinge zorg vorm krijgen op vele manieren. 
Wil je weten welke functionarissen aan jouw wijk verbonden zijn? Log dan in op Mijn Koepel en ga naar het tabje Kerkleden. Per wijk vind je een overzicht van aan de wijk verbonden functionarissen.

Taakvelden Bestuursteam

Commissies en (tijdelijke) werkgroepen horen bij een taakveld, om opdrachtgeverschap, aandacht en bemensing te borgen.

         
Eredienst Kinder- & jeugdwerk Pastoraat & diaconaat Getuigen Beheer & organisatie
Rutger van Eerde John Rietveld Cornelis Hamstra Freddi Bouwman Chris Rasmussens
         
Voorgangers Jongerenwerker Pastoraal team Alpha cursus Commissie van Beheer
Coordinator Liturgie Crècheteam Diaconaal team Pioniersplekken Kosters
TOED Team Kinder Bijbelklas Wijkcoördinatoren en kringleiders Stadsdiaken Kerkelijk bureau
Gebedsteam Club United (jeugd 12-16) Gevangenenwerk Communicatie cie.
Cantorij Catechesaties (19+) Vertrouwenspersonen ABC Bus Redactie
Band Connected (jongeren 16+) Toerusting kleine groepen   Begeleidings cie.
Organisten   Helpende handen    
         
Voorzitter Scriba Visieontwikkeling & -bewaking  
Arno Pilon Wilma de Boer Gert Hutten