Datum: 03-02-2019

Vroege ochtenddienst 3 februari

Locatie: Koepelkerk

Datum: 03-02-2019

Tijd: 09:00

Voorganger: ds Cornelis Hamstra.

Welkom! Na de dienst koffie/thee in omloop.

Thema: Luisterend bidden 1 'Stil maar kind'

Schriftlezing: 2 Koningen 5: 1-16

Kinderbijbelklas groep 4, 5 en 6

Collecte: Dit Koningskind24 Mar

24 Mar

24 Mar

25 Mar

26 Mar

27 Mar

31 Mar

31 Mar

07 Apr

07 Apr

14 Apr

18 Apr