Datum: 14-04-2019

Vroege ochtenddienst 14 april

Locatie: Koepelkerk

Datum: 14-04-2019

Tijd: 09:00

Voorganger: ds Cornelis Hamstra.

Welkom! Na de dienst koffie/thee in omloop.

Kinderbijbelklas groep 7,8

Liturgie zondag 14 april 2019

Thema: waar moet ik naar kijken in al mijn ellende? (psalm 73)
Passend bij het jaarthema: samen één, eenzamen

Aanbidding:  

Opwekking 595 ‘Licht van de wereld’

            Psalm project 121 ‘Waar komt mijn hulp vandaan’

Votum en groet (gesproken)

Koninkrijksregel: (met aandacht voor kinderen)

            ‘Hier is mijn hart, Heer’

Gebed 

NLB 538: 1 en 2 ‘Een mens te zijn op aarde’

Schriftlezing: Psalm 73

            NLB 538: 3 en 4 ‘Een mens te zijn op aarde’

Verkondiging

            Orgelkoraal ‘Jezus, leven van ons leven’ (slot verkondiging: kijken naar tekening)

            Sela ‘Altijd bij U’

(Dank)gebed en voorbeden

Presentatie Alice Datema over Logos Hope

Mededelingen en collecte

NLB 975: 1-3 ‘Jezus roept hier mensen samen’ (NLB 418: 1-4)

Zegen

            Liedboek 434: 1, 4 en 5 'Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.'

De allesverwoestende orkaan Idai heeft voor een grote ramp gezorgd in Mozambique. Honderdduizenden mensen zijn dakloos, er is onvoldoende schoon water en voedsel beschikbaar. Door de slechte hygiënische omstandigheden ligt een snelle verspreiding van infectieziekten op de loer.

Het christelijk noodhulpcluster is meteen in actie gekomen. De medewerkers van Dorcas in Mozambique richten zich eerst op dat wat nu nodig is: levens redden. Het gaat bijvoorbeeld om het verspreiden van voedsel en waterfilters. Om zoveel mogelijk levens te redden vragen we om te doneren voor deze collecte.

Meer informatie kun je vinden op www.dorcas.nl/mozambique.22 Jun

23 Jun

23 Jun

23 Jun

29 Jun

30 Jun

30 Jun

07 Jul

07 Jul