Datum: 20-01-2019

Late ochtenddienst 20 januari

Locatie: Koepelkerk

Datum: 20-01-2019

Tijd: 10:30

Voorganger: ds Jan-Matthijs van Leeuwen. Met viering Heilig Avondmaal.

Welkom! Voor de dienst koffie/thee in omloop.

Collecte: Diaconie

Zondagmorgen na de late dienst is er in Achter de Koepel een reünie van New Wine gangers die afgelopen zomer naar de conferentie zijn geweest. Ben jij eerder weleens mee geweest of van plan dit jaar te gaan of benieuwd naar verhalen hierover? Of heb je gewoon zin in een lunch met andere mensen schuif dan gerust aan! Je mag wat lekkers meenemen, maar er zal vast ook wel genoeg zijn!

Liturgie

Thema: dorst naar God

 • Woord van welkom
 • Lofprijzing
  • PvN 130 ‘Uit de diepten’
  • Sela Breng ons samen, één in uw naam
 • Votum en groet(voorganger)
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing Psalm 42/43
 • Zingen Psalm 77: 1,2, 5 uit www.denieuwepsalmberijming.nl
 • Verkondiging
 • Zingen PvN 42/43 Als een hert dat naar het water van een frisse beek verlangt
 • Viering van het Avondmaal
  • Onderwijs
  • Geloofsbelijdenis. Zingen OPW 347
  • Gebed om de Heilige Geest
  • Communie
  • Dankzegging: zingen Psalm 42: 5, 7 Gereformeerd Kerkboek
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: OPW 618 Jezus, hoop van de volken
 • Zegen


22 Jun

23 Jun

23 Jun

23 Jun

29 Jun

30 Jun

30 Jun

07 Jul

07 Jul